Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Ges / Verenigd Silla en Balhae (8e eeuw)

Verenigd Silla en Balhae (8e eeuw)

Zuid Korea

In het midden van de 6e eeuw had het koninkrijk Silla alle buurstaten onder zijn controle gebracht in de Gaja-confederatie. Ze hadden ook een bondgenootschap gesloten met de Tang-dynastie van China. Het koninkrijk Silla was ook in staat om de staat Baekje in 660 te onderwerpen en Goguryeo in 668. Het verenigen van de staten op het Koreaanse schiereiland werd verzekerd toen Silla invallen van de Chinese Tanglegers kon afweren in 676.
verenigd-silla-en-baltae

Het koninkrijk Silla bereikte zijn hoogtepunt van macht en vooruitgang in het midden van de 8e eeuw. Het heeft pogingen gedaan om de ideale boeddhistische staat te maken. Tijdens deze verenigde Silla periode werd de schitterende Bulguksa tempel gebouwd. De hoofdstad van het koninkrijk Silla was Gyeongju.

In 698 werd het koninkrijk Balhae, door vluchtelingen uit Goguryeo, gesticht in Zuid Centraal Mantsoerije. Deze nieuwe staat had niet alleen vluchtelingen uit Goguryeo, maar ook een grote bevolkingsgroep van Mohe (oorspronkelijke bevolking uit Mantsoerije). Het koninkrijk Balhae richtte een bestuursvorm in zoals deze ook gebruikt werd in het koninkrijk Goguryeo. Verder was de hoogontwikkelde cultuur van Balhae geworteld in de gebruiken en tradities van Goguryeo.

De welvaart van het Balhae koninkrijk bereikte zijn hoogtepunt in de eerste helft van de 9e eeuw met de bezetting van een groot gebied tot aan de Amurrivier in het noorden en de Kaiyanrivier in Zuidcentraal-Mantsoerije. Ze gingen diplomatieke banden aan met de Göktürks (vroeg-Turkse volkeren) en Japan. Het koninkrijk Balhae bestond tot 926 toen het omver geworpen werd door de Khitan (Mongools volk uit het noorden). Veel van de Balhae adel, die voor het merendeel bestond uit afstammelingen van Goguryeo, vertrokken in zuidelijke richting en verbonden zich aan de nieuw gevestigde Goryeo-dynastie.

inmyon-munui-wadang