Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Ges / Koning Sejong de Grote

Koning Sejong de Grote

Zuid Korea

Koning Sejong de Grote

Koning Sejong de Grote: Geboren op 15 mei 1397 en overleden op 8 april 1450, regeerde van 1418 tot 1450.

Koning Sejong was een geleerd man die grote nadruk legde op wetenschap en onderwijs. Hij bevorderde cultureel, economisch en wetenschappelijk onderzoek. Onder zijn regering werd het Koreaanse schrift Hangeul ontwikkeld, dat tegenwoordig nog steeds in gebruik is. Kortom, het moderne Korea van vandaag geniet nog steeds van de blijvende voordelen van zijn bewind.

Koning Sejong had de bijnaam “de Grote” en wordt beschouwd als een van de meest opvallende Koreaanse koningen van het Choson Koninkrijk (1392-1910). Hij werd geboren in 1397 en op 22-jarige leeftijd werd hij koning toen zijn vader, koning Taejong, afstand deed van de troon in zijn voordeel. Koning Taejong gaf de voorkeur aan Sejong, in plaats van zijn oudste broer die de rechtmatige erfgenaam van de troon was. Voornamelijk omdat zijn levensstijl en gedrag volslagen ongeschikt waren voor het koningschap. De jonge Sejong werd de vierde koning van het Joseon dynastie. Zijn heerschappij, die duurde tot 1450, was een periode van grote culturele en intellectuele prestaties in Korea. Deze periode wordt ook vaak de Gouden Eeuw genoemd.

Koning Sejong regeerde volgens de principes van het confucianisme waarop het koninkrijk was ingericht. Deze principes waren onder andere het idee dat gerechtigheid en rechtvaardigheid de relatie moesten beheersen tussen de koning en zijn onderdanen. Koning Sejong geloofde dat de basis van goed bestuur was dat alle mannen, ongeacht hun afkomst, die duidelijk talent hadden, ingezet moesten worden voor de diensten van de overheid.

Koning Sejong begon met vele vooruitstrevende ideeën en hervormingen het leven van de gewone mensen te verbeteren. In tijden van droogte en overstromingen, zette hij hulpprogramma’s op en opende centra om voedsel en onderdak te bieden. Voor boeren die vaak kampten met mislukte oogsten ontwierp hij een systeem van leningen waarin opgeslagen overschotten van bijv. graan van de overheid werden uitgeleend aan de boeren om weer in natura te worden terugbetaald met een nominale rente.

Omdat koning Sejong zelf een bekende confucianistische geleerde was, legde hij grote nadruk op wetenschap en onderwijs. Hij bevorderde het onderzoek in de culturele, het economische en politieke erfgoed van Korea. Hiervoor sponsorde hij vele nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, filosofie, muziek en taalkunde. Om jonge wetenschappers te stimuleren hun tijd te besteden aan studeren, gaf hij hun steun door subsidies en andere vormen van steun.

De veruit meest opvallende van zijn prestaties was de creatie van het Koreaanse alfabet of Hangeul. Eerder hadden geleerden klassiek Chinees geleerd en hadden ze vertrouwd op het Chinese schrift voor literaire doeleinden, maar Koreanen hadden niet het juiste schrift dat paste bij hun gesproken taal. Tot de uitvinding van Hangeul, hadden ze onhandige en logge systemen die gebruik maakten van een aantal Chinese leestekens voor hun uitspraak en andere voor hun betekenis in de spreektaal. Maar het Chinees kon niet de Koreaanse geluiden en structuur goed verwoorden. De moeilijkheid van het Chinees maakte het ook lastig voor de gewone man om te leren lezen en schrijven en was dus voorbehouden aan de bevoorrechte elite van Korea.

Koning Sejong wilde alle Koreanen voorzien van een schrift, zodat iedereen kon leren lezen en schrijven. Met dit doel voor ogen gaf hij een groep geleerden opdracht een fonetisch schrift te ontwikkelen dat was gebaseerd op de klanken van gesproken Koreaans en dat gemakkelijk geleerd kon worden door alle mensen. Het systeem werd in 1443 voltooid.

In het begin werd het gebruik van Hangeul tegengewerkt door vele geleerden en ambtenaren. Zij mopperden dat het functioneren van het onderwijs en de overheidsadministratie hier enorm last van zouden hebben, want die waren afhankelijk van het Chinese schrift. Ondanks deze tegenwerking liet koning Sejong populaire gedichten, religieuze verzen en bekende spreekwoorden vertalen in het Hangeul om het gebruik ervan te stimuleren. Het Hangeul was dus een politieke, maar vooral een taalkundige prestatie.

Ook had koning Sejong opdracht gegeven voor een groot aantal literaire werken. Hij zag boeken als het middel voor het verspreiden van het onderwijs onder zijn volk. Eén van de eerste werken waar hij opdracht voor gaf, was een boek over de geschiedenis van het Koryo Koninkrijk. Andere omvatten een handboek over betere landbouwmethoden, een herziene en uitgebreide collectie van boeken over opvoeding en een geïllustreerd boek van de taken en verantwoordelijkheden in menselijke relaties.

Koning Sejong heeft op vele manieren bijgedragen aan de Koreaans beschaving. Hij bracht verbeteringen aan in de metalen lettertypen voor de boekdrukkunst, die al was uitgevonden in Korea in 1234. Hij leidde de ontwikkeling van de muzieknotatie voor de Koreaanse en Chinese muziek. Tegelijkertijd hielp hij met verbeterde ontwerpen voor verschillende muziekinstrumenten en moedigde het samenstellen van orkestrale muziek aan. Koning Sejong sponsorde ook tal van wetenschappelijke uitvindingen; een regenmeter, zonnewijzer, waterklok, hemelglobes, astronomische kaarten, een planetarium en een mechanische voorstelling van het zonnestelsel.

Koning Sejong werd in zijn latere jaren blind door diabetes en uiteindelijk leidde deze ziekte tot complicaties waardoor hij overleed in 1450. Hij werd begraven in het Yeong Mausoleum, vlakbij de plaats Yeoju. Zijn opvolger was zijn eerste zoon Munjong. Maar op zijn sterfbed had koning Sejong geoordeeld dat zijn ziekelijke zoon Munjong geen lang, gezond leven was beschoren. Dus had hij zijn geleerden gevraagd of ze wilden kijken of zijn kleinzoon Danjong beter geschikt was. Zoals voorspeld, stierf Munjong twee jaar na zijn vader. Terwijl Danjong 12 jaar was, werd hij de volgende koning. De tweede zoon van koning Sejong, Sejo, claimde de troon en nam deze over van Danjong in 1455.

Koning Sejong leeft voort in de harten en hoofden van de Koreanen. Er zijn straten, musea etc. naar hem vernoemd. In de hoofdstad Seoul op de zeer prominente boulevard van Gwanghwamnun, direct tegenover het Sejong Centre for the performing Arts, staat het 9 ½ meter hoge bronzen beeld van Koning Sejong. In 2009 is dit prachtige beeld neergezet. De betonnen voet geeft ingang tot het ondergrondse museum “The Story of King Sejong”.