Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Ges / Joseon-dynastie (15e eeuw)

Joseon-dynastie (15e eeuw)

Zuid Korea

geschiedenis_3In 1392 werd de macht overgenomen in Goryeo door general Yi Seong-gye en vestigde er zich een nieuwe dynastie die Joseon heette. De eerste heersers van Joseon namen het confucianisme over als de leidende ideologie van de nieuwe dynastie. Dat deden ze om tegengewicht te bieden aan de overheersende invloed van het boeddhisme van de Goryeo-periode.

De Joseon heersers regeerden met een uitgekiend politiek systeem. Ze hanteerden een opleidings- en examensysteem om aan hun ambtenaren te komen. Deze examens werden gebruikt om voor het gewone volk en de lage adel mogelijkheden te bieden zich te ontwikkelen en op te klimmen in het systeem. De confuciaans georiënteerde samenleving hecht veel waarde aan academische scholing, terwijl ze aan de andere kant neerkeken op handel en nijverheid.

Tijdens de regeerperiode van koning Sejong de Grote (1418-1450), de vierde koning van Joseon, kende Korea een ongekende groei en bloei van hun cultuur en kunst. Onder leiding van deze koning werd door studenten aan de koninklijke academie het Koreaanse alfabet Hangeul ontwikkeld. Toen werd het Hunminjeongeum genoemd, ofwel “het juiste fonetische systeem om mensen op te leiden”.

Koning Sejongs interesse in astronomie was aanzienlijk. In zijn opdracht werden er zonnewijzers, waterklokken, hemelse voorstellingen en astronomische kaarten gemaakt.

De volgende koning Sejo (regeerde van 1455 tot1468) spande zich in om het bestuur te verbeteren. Daarvoor ontwierp hij een nieuw wettelijk systeem; de Gyeongguk Daejeon, ofwel de nationale code. Dit systeem werd officieel ingevoerd tijdens de regeerperiode van koning Seongjong (1469-1494)

In 1592 werd Korea binnengevallen door Japan, omdat zij via het schiereiland China wilde aanvallen. Op zee werd door één van de meest gerespecteerde historische figuren van Korea, Admiraal Yi Sun-shin (1545-1598), een serie briljante zeegevechten gevoerd tegen Japan. Deze admiraal vond ook de Geobukseon (schildpadschip) uit. Dit was het allereerste met ijzer beklede slagschip.

geschiedenis_4

In de vroege 17e eeuw ontstond er een beweging: Silhak (praktisch leren) genaamd. Deze beweging kreeg nogal wat invloed onder de vernieuwend denkende intellectuelen die graag een moderne natie wilde ontwikkelen. Zij wilden sterke veranderingen voor de handel en landbouw. Met name duidelijke landbouwhervormingen die de landbouwgronden zouden herverdelen. Het conservatieve hof (waaronder de grootgrondbezitters) wilden dit soort veranderingen beslist niet. Dit tekende de tegenstellingen in het latere deel van de Joseon-periode. Om deze onwenselijke politieke tegenstellingen aan te pakken, heeft Koning Yeonjo (regeerde van 1724-1776) een beleid aangenomen om onpartijdige ambtenaren aan te stellen op belangrijke posities, zodat hij aan alle partijen tegemoet kon komen. Hiermee versterkte hij zijn koninklijke autoriteit en bereikte politieke stabiliteit.

In de 17e eeuw werd Korea voor het eerst in Europese verslagen vermeld. Met name door de Hollandse zeevaarder Hendrick Hamel, die door schipbreuk in Korea belandde. De Koreanen wilden Hamel en zijn medereizigers niet laten gaan. De Hollanders leerden de taal en pasten zich aan. Na 13 jaar ontsnapte Hamel en keerde terug naar Holland. In opdracht van de VOC schreef hij zijn verhaal en kreeg Korea zijn eerste bekendheid in Europa. Tot op de dag vandaag zijn de Koreanen hier bijzonder trots op.

Koning Jeongjo (regeerde van 1776-1800) ging door met dit beleid en gaf opdracht om een koninklijke bibliotheek op te zetten om de koninklijke besluiten en documenten te bewaren. Hij zette ook een aantal hervormingen door. Deze periode wordt gekenmerkt door de bloeiperiode van de Silhak. Een aantal uitstekende intellectuelen schreven vooruitstrevende werken op het gebied van hervormingen voor de landbouw en de nijverheid. Uiteindelijk werden maar weinig van deze ideeën overgenomen door het bestuur.