Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Ges / Japanse bezetting / Overlijden van Yi Jun

Overlijden van Yi Jun

Zuid Korea

De missie werd nu even onderbroken, doordat Yi Uijong (de middelste), de feitelijke delegatieleider, afreisde naar Sint-Petersburg. Daar was zijn echtgenote zwaar ziek geworden, maar vermoedelijk pleegde hij er ook overleg met andere Koreanen. Yi Uijong vertelde de Frankfurter Zeitung dat zijn vader in Sint-Petersburg raadgever was van een geheim verdedigingscomité in Korea.

En tijdens zijn afwezigheid, op 17 juli, meldde de Courrier de la Conference de la Paix ‘ tot ons grote verdriet,  het plotselinge overlijden van één van de Koreaanse afgevaardigden in Den Haag’. Het was de minder op de voorgrond tredende Yi Jun, die op 14 juli ‘s avonds om zeven uur onverwacht was overleden. De verschillende kranten die zijn overlijden meldden, waren het niet eens over de doodsoorzaak. Volgens de Courier was Yi Jun geopereerd aan een gezwel in de kaak en was hij daaraan overleden. De Residentiebode meende dat de operatie aan een abces aan de wang hem zodanig had uitgeput, dat hij ‘binnen weinigen tijd’ bezweek. Het Haagsch Nieuwsblad hield het erop dat hij ‘reeds eenige dagen ongesteld’ was en dat hij in hotel De Jong aan een hartverlamming was overleden.

De werkelijke overlijdensoorzaak valt bij gebrek aan medische gegevens niet meer te achterhalen. Dat Yi Jun zomaar aan een abces in de wang is overleden, ligt naar onze huidige maatstaven niet voor de hand. Maar honderd jaar geleden lag dat anders. Mogelijk had hij last van een agressieve bacterie of had hij nog een andere ziekte die hem verzwakt had. Hij werd twee dagen na zijn overlijden door de jonge Yi Sang Sul en de eigenaar van het hotel naar de begraafplaats Nieuw-Eikenduinen gebracht. Daar werd hij tijdelijk in een grafkelder bijgezet, totdat duidelijk werd of men Japanse toestemming kreeg om hem in Korea te begraven.

De spoorslags uit Rusland teruggekeerde Koreaanse delegatieleider Yi Uijong gaf in de Courrier de la Conference de la Paix een nieuwe lezing over Yi Juns overlijden. Jun moest volgens hem gestorven zijn van verdriet. Yi Jun kon volgens hem niet overleden zijn aan een abces, want hij had een ijzersterk gestel. Hij moest dus verzwakt zijn door verdriet om het lot van Korea. Hij wilde niet verder leven. Hij had immers al dagen niets gegeten. Volgens hem waren Yi Juns laatste woorden: “Help mijn land. De Japanners zijn bezig om Korea te verwoesten”. Yi Jun werd vervolgens in Korea als martelaar beschouwd.

Yi Uijong kondigde vervolgens aan naar London en Amerika te gaan, vermoedelijk om diplomatieke steun voor Korea te vinden. Ze waren vanaf het begin al van plan geweest om dit na hun bezoek aan Den Haag te doen. Op 20 juli was hij in Londen en op 25 juli berichtte De Avondpost dat ze vanuit Southampton naar Amerika vertrokken waren. In Het Volk van 27 juli gaf Yi Uijong (de middelste) nog een interview waarin hij vertelde dat zij de afzetting van de keizer al voorzien hadden voordat zij naar Den Haag vertrokken. De keizer had hen verteld dat ze geen rekening moesten houden met zijn belangen, maar alleen met die van de tien miljoen Koreanen.

Zo’n twee weken later meldde de Telegraaf van 10/11 augustus 1907 dat Yi Uijong zich op dat ogenblik zonder middelen van bestaan in New York bevond. Hij kon daar misschien niet lang meer verblijven.

Na een kort bezoek aan de Verenigde Staten kwam Yi Uijong weer even terug in Den Haag. Daar werd Yi Jun op 5 september ´s ochtends op de begraafplaats Nieuw-Eikenduinen begraven. Men had blijkbaar geen Japanse toestemming gekregen om hem naar Korea te vervoeren. Bij de begrafenis werd een Koreaanse eredienst gehouden, geleid door een Koreaanse geestelijke die ook naar Den Haag was gekomen. Ook de voorzitter van de Haagse Christelijke Jongemannenvereniging, Mr. AE Baron Mackaay was aanwezig en sprak ook enkele woorden. Yi Jun was immers voorzitter van de Koreaanse Christelijke Jongemannenvereniging geweest. Hierna vertrokken de Koreanen naar Sint-Petersburg. Hun missie leek mislukt en hun land was praktisch onder Japans bestuur gekomen. Enkele jaren later werd het volledig ingelijfd door Japan. Het bleef bezet totdat het, in augustus 1945, na de capitulatie van Japan, weer een onafhankelijk land werd, maar dan verdeeld in een noordelijk en zuidelijk deel.