Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Ges / Japanse bezetting / Japanse bezetting en de onafhankelijkheidsbeweging

Japanse bezetting en de onafhankelijkheidsbeweging

Zuid Korea

In de 19e eeuw bleef Korea een geïsoleerd koninkrijk. Hardnekkig hield zij vast aan de eigen manier van leven en verzette zich tegen de diplomatieke en handelsverzoeken van Westerse landen. Ondertussen ontstond er in de late 19e eeuw steeds meer een strijd om en in Korea door landen met imperialistische ambities. Afgezien van Westerse landen, die voornamelijk ambities hadden om handel te drijven en handelssteunpunten te hebben, waren vooral de buurlanden dominant aanwezig. Met name Japan, China en Rusland wilden invloed hebben in Korea. Deze manipulaties konden de Koreanen niet buiten de deur houden. In 1876 weten de Japanners al een verdrag te sluiten met Korea, waarbij ze de voorkeurhandelspartner werden. In 1894 weet Japan China te verslaan in een oorlog. Met name door de overwinning van Japan op Rusland nam de invloed van de eerste sterk toe in Korea. Vanaf 1905 werd Korea gedomineerd door Japan en werd het een Japans protectoraat.

De laatste Koreaanse keizer Sunjong neem in augustus 1910 formeel afscheid van de zelfstandigheid van Korea als staat. Vanaf dat moment werd Korea een onderdeel van Japan. De politiek en het bestuur is volledig in handen van Japan. Dit proces van kolonisatie stimuleerde het patriottisme van de Koreanen. De intellectuelen en studenten waren woest over de politiek van de Japanners. Na de inlijving van Korea in het Japanse rijk werd er een beleid gevoerd om de Koreanen Japans te maken. Bijvoorbeeld door de Koreaanse taal  uit te bannen uit de scholen. De Japanse taal was dus verplicht, net als de Japanse tradities. Op 1 maart 1919 werd er een vreedzame demonstratie gehouden voor onafhankelijkheid. Deze verspreidde zich over het land. De Japanse autoriteiten onderdrukten deze demonstratie met gewetenloos geweld en doodden hierbij duizenden Koreanen. Ondanks het mislukken van deze opstand versterkte dit wel de banden van het Koreaans nationalisme. De onafhankelijkheidsbeweging vestigde zich in Shanghai, China, en zette een tijdelijke regering op. Ook organiseerde zij gewapend verzet tegen de Japanse bezetter in Korea, maar ook in Mantsoerije (China). Vanaf 1931 waren de Japanners ook China binnen gevallen en bezetten Mantsoerije tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de koloniale periode werd Korea verder economisch uitgebuit door Japan. Het leven van de Koreanen verslechterde onder het juk van de Japanners en dat stopte pas aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. De Koreanen werden gedwongen dienst te nemen in het Japanse leger, terwijl de Koreaanse economie geheel in dienst stond van de Japanse oorlogsinspanning.

geschiedenis_5 Kim Gu, President van de Koreaanse regering in ballingschap in Shanghai (links). Hoge ambtenaren van Korea’s regering in ballingschap poseren voor een herdenkingsfoto in 1915 (rechts).