Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Ges / Het stichten van de Republiek Korea

Het stichten van de Republiek Korea

Zuid Korea

De Koreanen waren verheugd en vooral opgelucht dat Japan werd verslagen in 1945. Echter hun vreugde was een kort leven beschoren. De bevrijding bracht niet de onafhankelijkheid waarvoor de Koreanen hadden gevochten. Ondanks dat de Koreaanse regering in ballingschap vanuit China bijgedragen heeft aan de geallieerde inspanning om de Japanners te verslaan werd het land in twee bezettingszones verdeeld door de overwinnaars. Namelijk het noorden door de Sovjet-Unie en het zuiden door de Verenigde Staten. De ideologische verschillen tussen deze twee grootmachten verstoorde ruw de Koreaanse pogingen om een zelfstandige regering op te zetten. De beide grootmachten stationeerden militaire eenheden in hun bezettingszones en namen het bestuur over.

In november 1947 nam de algemene vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aan die stelde dat er algemene verkiezingen in Korea moesten worden uitgeschreven onder toezicht van een commissie van de Verenigde Naties.

Helaas weigerde de Sovjet-Unie mee te werken aan de resolutie en ook weigerde zij toegang aan de Commissie van de Verenigde Naties om in Noord-Korea hun werk te doen. De algemene vergadering van de Verenigde Naties nam een andere resolutie aan dat de verkiezingen werden uitgeschreven daar waar de commissie ter plaatse toegang toe had. De eerste verkiezingen in Korea werden gehouden op 10 mei 1948 in de gebieden onder de 38ste breedtegraad. Deze kunstmatige lijn zou het Koreaanse schiereiland verdelen in een noordelijke en zuidelijke helft.

Syngman Rhee, een in Amerika opgeleide intellectueel en een voormalig vrijheidsstrijder, werd gekozen als de eerste President van de Republiek van Korea in 1948. De vooruitziende blik van Rhee was bepalend om een afzonderlijke regering op te zetten in Zuid-Korea. Hiermee legde hij de fundamenten voor de democratie en de vrije markt economie die zich later zou ontwikkelen.

Ondertussen werd er in Noord-Korea een communistisch regime opgezet onder het leiderschap van Kim Il-sung met de steun van de Sovjet-Unie. Ook Kim Il-sung was een voormalig verzetsstrijder.

In jaren die volgden was er een voortdurende wrijving tussen het noorden en het zuiden. Er waren over en weer grensconflicten die gewapend werden uitgevochten. Beide regeringen erkenden de ander niet en bestookten elkaar met propaganda.

Op 25 juni 1950 deed Noord-Korea een verrassingsaanval, op grote schaal, op Zuid-Korea. Dit was het begin van een drie jaar durende oorlog die de Verenigde Staten en andere Westerse landen de oorlog inzoog aan de kant van Zuid-Korea, terwijl de Sovjet-Unie en China Noord-Korea steunden. In het eerste jaar van de oorlog golfde de strijd een aantal keer op en neer om uiteindelijk vast te komen zitten, ongeveer rond de 38ste breedtegraad. Na twee jaar werd de wapenstilstand getekend in juli 1953. Formeel zijn beide landen nog steeds in oorlog, want er is nooit een vredesverdrag getekend. Dit bleek een ontzettend bloedig conflict te zijn geweest die aan honderdduizenden Koreanen het leven kostte en het land grondig had vernield. Tot op de dag van vandaag is Korea verdeeld in Noord-Korea (autoritair communistisch) en in Zuid-Korea (democratisch met een vrije markt economie)

De 38ste breedtegraad ten tijde van de Koreaanse Oorlog 1951-1953 (links), de grens langs de 38stebreedtegraad zoals deze nog steeds bestaat tussen Noord- en Zuid Korea (rechts).

Na de oorlog werd Zuid-Korea in zijn herstel gesteund door de Verenigde Staten. Ondanks zijn historische bijdragen werd Syngman Rhee uit zijn functie gezet in 1960. Met name door de felle studentenprotesten tegen zijn dictatoriale manier van regeren en zijn vermeende fraude met verkiezingen.

De groei van Zuid-Korea’s export gerichte economie werd sinds 1960 geleid door de voormalige generaal Park Chung-hee. In deze tijd kreeg de opmerkelijke economische groei van Korea de naam “het wonder aan de Han rivier”. Na 18 jaar van autoritair leiderschap werd Park vermoord in 1979. Hij werd opgevolgd door een andere voormalige generaal Chun Doo-hwan totdat in 1987 er directe algemene presidentsverkiezingen werden gehouden. Er werd toen wederom een voormalige generaal als president gekozen namelijk Roh Tae-woo.

Seoul; het wonder aan de Hangang rivier

Door de uitbreidende internationale handel wist Korea de wereld te demonstreren dat ze over een rijk cultureel erfgoed beschikten en tevens een moderne technologische industrie konden inrichten. In 1988 was Korea het gastland voor de Olympische Spelen en in 2002 voor de FIFA wereldkampioenschappen voetbal, samen met Japan. In de jaren vijftig van de vorige eeuw was Korea nog één van de armste landen ter wereld. Inmiddels staan de Koreanen in de top 15 van de succesvolle economieën (op basis van export volume) van de wereld en zijn ze een actieve speler in de globale economie. In 2010 waren ze het gastland voor de bekende G20 top.

Op 19 december 2013 werd de 18e president van Zuid-Korea gekozen. Park Geun-hye werd toen de eerste vrouwelijke president in de Koreaanse geschiedenis. Zij werd ingehuldigd op 25 februari 2013 en had een visie voor een nieuw tijdperk: het geluk van de Koreaanse bevolking en het ontwikkelen van een gezonde nationale samenleving.

Mevrouw Park Geun-hye; 18e president van Zuid-Korea sinds 2013

Sinds 1948, vanaf het moment dat de eerste regering van de Republiek van Korea was gevormd, heeft Korea zich weten te transformeren van één van de armste naties tot één van de rijkste. Over deze periode van 65 jaar heeft het land standvastig het pad gevolgd om tot economische welvaart te komen en zich als een volwassen democratie te ontwikkelen. Dit is een ongeëvenaarde prestatie in de menselijke geschiedenis. En dat onder de lastige omstandigheden van de erfenissen van de Koude Oorlog, Hiermee wordt de scheiding met het autoritaire communistische Noord-Korea bedoeld, Het land heeft gedemonstreerd dat het beschikt over een vasthoudendheid om vooruit te kijken naar zijn eigen toekomst.

Hoe de toekomst van het gesloten autoritaire communistische Noord-Korea er uitziet is lastig te voorspellen. Voorlopig lijken de machthebbers van Noord-Korea stevig in het zadel te zitten.