Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Ges / De Koreaanse oorlog / Het begin

Het begin

Zuid Korea

geschiedenis_a2

De Noord-Koreaanse invasie van Zuid-Korea op 25 juni 1950 was slechts een escalatie van een voortdurende burgeroorlog tussen de Koreanen, die begon met de nederlaag van Japan in 1945. In bredere zin, de invasie markeerde de uitbarsting van de Koude Oorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in open vijandelijkheden, omdat elk van de grote mogendheden steun gaf aan één van de concurrerende Koreaanse overheden. De oorlog die volgde zou Korea verwoesten en leidde tot een grote uitbreiding van de Amerikaanse strijdkrachten en de militaire aanwezigheid van Amerika in de hele wereld. Uiteindelijk zou het eindigen in frustratie voor beide kanten met het resultaat van een wapenstilstand die het schiereiland nog steeds verdeeld.

De aanwezigheid van deze grote mogendheden in Korea gaat terug naar de beslissing in augustus 1945, door de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, om het Japanse koloniale systeem in Korea te ontmantelen door het schiereiland te verdelen in twee bezettingszones. In december 1945 zijn de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie overeengekomen om een gezamenlijke commissie te vormen, bestaande uit Amerikaans en Sovjet-personeel in Korea, dat zou adviseren na overleg met diverse Koreaanse groepen, in het formeren van een regering voor Korea. Bijna alle Koreanen in 1945 wensten een onafhankelijk Korea, maar er waren veel verschillende visies hoe dan een nieuwe regering te organiseren. Tussen september 1945 en augustus 1948 raakte Korea verstrikt in deze complexe en gewelddadige strijd die hoorde bij de internationaal toenemende spanningen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Veel Koreaanse politieke groepen hadden in 1945 socialistische of linkse oriëntaties of waren openlijk communistisch. Amerikanen, zowel in de bezettingsmacht en in Washington, vreesden dat deze groepen een vijandig Korea zouden maken tegen de Amerikaanse belangen. Deze vrees werd versterkt door berichten uit de noordelijke bezettingszone waar de Sovjets hun steun gaven aan een communistische revolutie onder leiding van Kim Il Sung.

Tegen de zomer van 1947 had Kim Il Sung de oppositie verpletterd en zijn heerschappij gevestigd in het noorden. In het zuiden, geleid door het regime van Syngman Rhee, waren met geweld de linksen en de communisten verdreven, die vervolgens onderdoken in de heuvels en een begin maakten met de voorbereidingen voor een guerrilla-oorlog tegen de rechtse groepen die door de Amerikaanse militaire regering werden begunstigd. De Sovjet-Unie was onverzettelijk in de onderhandelingen over de toekomst van Korea en het politieke geweld in het zuiden dat leidde tot de opstand tegen het Syngman Rhee-regime in april 1948. Onder leiding van de Verenigde Staten werd voorgesteld om een tijdelijke commissie van de Verenigde Naties in te stellen om Korea te helpen uit de crisis te komen en een einde te maken aan de bezetting van Korea door de Sovjet Unie en de Verenigde Staten. De Verenigde Naties aanvaardden het voorstel om toezicht te houden op het streven naar een verenigd Korea door middel van een nationale verkiezing. Maar Kim Il Sung weigerde mee te werken en er werden dus verkiezingen gehouden voor een nieuwe Koreaanse regering in mei 1948, maar alleen gehouden in de Amerikaanse zone. Gedomineerd door rechtse partijen werd er een nieuwe regering gekozen die werd geleid door Sygnman Rhee. Hij werd president van de republiek Korea in juli 1948 en op 15 augustus werd hij ingehuldigd. Hiermee komt er een einde aan de Amerikaanse bezetting in Zuid-Korea. In het noorden hadden de Sovjets alle adviseurs teruggetrokken en werd de Democratische Volksrepubliek Korea (Noord-Korea) onder leiding van Kim Il Sung opgericht in september 1948.