Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Ges / De Koreaanse oorlog / De Koreaanse oorlogshelden

De Koreaanse oorlogshelden

Zuid Korea

De Koreaanse oorlog wordt ook wel de ‘vergeten oorlog’ genoemd. Deze oorlog is zeker niet vergeten in Korea. In Seoul is er een groot museum aan gewijd met een indrukwekkende plaats voor herdenking. Zie hiervoor de website van het museum www.warmemo.or.kr/newwm/eng/main.jsp Hier is aandacht voor het Koreaanse lijden in deze oorlog en besteedt men aandacht aan zijn helden. Hieronder een aantal voorbeelden.
portret_yu_chi_gon

Generaal Yu Chi-gon was de eerste jagerpiloot die 200 missies vloog, gedurende de oorlog. Op 15 januari 1952 werd hij gedood tijdens een bomaanval op een spoorbrug in Seungho-ri. Op dat moment had hij al veel zeer succesvolle missies uitgevoerd. Hij werd postuum gedecoreerd met hoge onderscheidingen voor zijn inspanningen.

portret_an_chang_kwan

Kolonel An Chang-kwan leidde een verrassingsaanval en vernietigde een verkenningsbataljon van de vijand. Hij was toen compagniecommandang van een mariniersbataljon tijdens de slag om de Nakdongrivier. Hij leidde ook een succesvolle landing tijdens de slag om Tong-yong. Hij ontving een hoge onderscheiding voor zijn leiderschap onder vuur.

Generaal Song Yoh-chan was commandant van de divisie die de hoofdstad Seoul moest beschermen tijdens het uitbreken van de oorlog. Hij droeg bij aan een succesvolle operatie aan de Nakdongrivier en onderscheidde zich tijdens de zware gevechten aan het oostelijke front. Hij ontving hiervoor een onderscheiding voor zijn leiderschap in de gevechten.

Generaal Kim Hong-il was commandant in het Sihunggebied tijdens het uitbreken van de oorlog. Hij wist tijd te winnen voor de Amerikaanse versterkingen door vijf dagen lang de Noord-Koreaanse inspanningen om de Hanrivier over te steken te dwarsbomen. Hij ontving de onderscheiding voor moed in gevechtssituaties.

Generaal Han Shin was commandant van het 1e regiment van de divisie die de hoofdstad Seoul moest beschermen tijdens het uitbreken van de oorlog. Hij ontving een hoge onderscheiding voor uitzonderlijke moed en leiderschap.

Admiraal Sohn Won-il was één van de stafofficieren die de Zuid-Koreaanse marine oprichtte. Als hoofd van de marineoperaties was hij verantwoordelijk voor de succesvolle zeeslag om de straat van Korea en de Tong-yong landingsoperatie. Hij werd hoog onderscheiden voor zijn moedige acties.

Generaal Kim Back-il was commandant van het 1e ROK-korps en zijn divisies versloegen de Noord-Koreanen in de slagen van Ankang en Kyegae in september 1950. Tijdens de tegenaanval was hij één van de eerste commandanten die de 38ste breedtegraad overstak. Hij is posthum onderscheiden met een hoge decoratie voor moedig leiderschap.

Luitenant Jin Du-tae was commandant van een verkenningspeloton van de 3e mariniersbrigade ROK. Tijdens een verkenning werd zijn eenheid in een hinderlaag gelokt door de vijand. Hij gaf zijn leven, zodat zijn soldaten konden ontsnappen. Hij is postuum onderscheiden voor zijn heldhaftige daad.

Luitenant commandant Chang Sae-pung was commandant van een batterij 105mm houwitsers en vernielde verschillende vijandelijke tanks door direct vuur uit te brengen. Hierdoor vertraagde hij de Noord-Koreaanse opmars in de slag bij Uijongbu op 26 juni 1950. Hij werd gedood door vijandelijk tankvuur en postuum onderscheiden voor zijn heldhaftig optreden.

Mevrouw Kim Jae-ok was een 19 jarige schoollerares toen op 6 juli 1950 de Noord-Koreaanse troepen het dorp Eumsong bezetten. Zij kon niet vluchten en bleef op de Dong-nak lagere school. Ondanks dat de school omringd was door vijandelijke soldaten sloop zij naar de dichtstbijzijnde ROK-eenheid. Die van majoor Kim Jong-su en vertelde hem precies hoeveel Noord-Koreaanse soldaten zij had gezien en waar. Met deze informatie deed het bataljon van majoor Kim Jong-su een tegenaanval en haalde een briljant succes. Dit is verfilmd in de film ‘Het slagveld en de lerares’.

Studentsoldaten zijn jonge soldaten die nog op school zaten en zich vrijwillig meldden voor de strijd van hun jonge republiek. Ongeveer 300.000 jongemannen melden zich. Ongeveer 50.000 als soldaat en de rest als ondersteuning. Zij kregen hiervoor geen rang of serienummer en dienden onbaatzuchtig. Circa 7.000 van hen sneuvelden in de strijd. Uiteindelijk hebben velen als reguliere soldaten gediend.

Nationale politie ging, na het uitbreken van de oorlog, een belangrijke rol vervullen. Zij werden een noodeenheid om het leger te helpen. Deze politie eenheid heeft deelgenomen aan de slagen van Yongwol-Uljin en Geum-rivier. Zij hadden een sterkte van ongeveer 15.000 man. Zij hielden zich vooral bezig met beveiliging achter de linies en het opsporen van Noord-Koreaanse guerrilla’s.

Vrouwelijke soldaten. De eerste vrouwelijke ROK-soldaten waren 31 verpleegsterofficieren die vanaf 1948 actief waren. De andere vrouwelijke soldaten waren 32 officieren die ingezet werden als drill-instructeurs vanaf 1949. Na het uitbreken van de oorlog waren er tien voormalige vrouwelijke officieren die, geleid door luitenant Kim Hyon-sook, een school hebben opgezet om vrouwelijke militia te trainen. De school heeft uiteindelijk 1.074 vrouwen opgeleid en ook waren zij getraind in administratieve taken, psychologische oorlogsvoering, bewaken en verhoren van gevangenen en speciale diensten. Er hebben ook 1.257 vrouwelijke officierverpleegsters gediend die voor de evacuatie en verpleging van gewonde soldaten hebben gezorgd.

korean_war_museum_i korean_war_museum_ii

korean_war_museum_iii korean_war_museum_iv

korean_war_museum_v korean_war_museum_vi