Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Ges / De Koreaanse oorlog / De Koreaanse oorlog (door Nederlandse ogen)

De Koreaanse oorlog (door Nederlandse ogen)

Zuid Korea

Hier vind je een mooie documentaire van de NPO die gaat over Nederlanders in de Koreaanse Oorlog

De Koreaanse Oorlog of Korea-oorlog was een oorlog tussen het door China en de Sovjet-Unie gesteunde communistische Noord-Korea en het democratische Zuid-Korea door de Verenigde Naties, onder leiding van de Verenigde Staten. De directe oorzaak van het conflict lag in de na de Tweede Wereldoorlog doorgevoerde deling van het in 1910 door Japan geannexeerde Keizerrijk Korea. In 1945 verliest Japan de Tweede Wereldoorlog. Omdat Korea een kolonie was van Japan kreeg ze te maken met een bezettingsmacht. Ondanks dat er door de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog besloten was dat er één Korea moest komen, werd Korea toch in tweeën gedeeld. Het noorden kreeg een bezettingsmacht van de Sovjet-Unie en het zuiden kreeg een Amerikaanse bezettingsmacht. Deze kregen het niet voor elkaar om één Koreaans bestuur op te zetten. De Koude Oorlog tussen de twee grootmachten was al begonnen. Er werden dus besturen en personen aan de macht geholpen die pasten bij de invloedsferen die de grootmachten wilden hebben. Dit waren Kim Il-sung voor Noord-Korea en Syngman Rhee. Beide personen, en hun besturen geholpen door de grootmachten, streefden naar de vereniging van Korea. Echter toen de grootmachten hun bezettingstroepen terugtrokken zag Noord-Korea zijn kans schoon.

De oorlog begon in 1950 met een aanval van Noord-Korea op het zuiden. Na drie jaar van op en neer golvende harde strijd met veel slachtoffers eindigde de oorlog in 1953 met een wapenstilstand. Er is nooit een vredesverdrag gesloten, waardoor het conflict formeel nog steeds voortduurt.

De Koreaanse Oorlog was als gewapend conflict onderdeel van de Koude Oorlog. Betrokken waren de Verenigde Staten met een aantal bondgenoten onder vlag van de Verenigde Naties aan de ene kant en China en de Sovjet-Unie aan de andere kant.

Drieënvijftig landen van de VN gaven aan dat zij steun wilden verlenen aan de actie van de Veiligheidsraad om in te grijpen in Korea. Negenen twintig van deze leden boden specifieke steun aan. Het ging hier om grondtroepen, luchteenheden en marine eenheden om Zuid-Korea te steunen. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Turkije, Griekenland, Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland, Thailand, de Filippijnen, Colombia en Ethiopië zouden zich committeren voor het sturen van grondstrijdkrachten. India, Zweden, Noorwegen, Denemarken en Italië zouden medische eenheden leveren. Luchtstrijdkrachten zouden aankomen vanuit de Verenigde Staten, Australië, en de Unie van Zuid-Afrika; zeestrijdkrachten zouden komen uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland.

De Nederlandse bijdrage was bescheiden in vergelijking met bijvoorbeeld Amerika. In eerste instantie was Nederland niet heel enthousiast over deelname aan een oorlog zo ver weg. De regering was ook bang voor een wereldconflict en de verhoogde defensieuitgaven drukten op de Nederlandse begroting die herstellende was van de Tweede Wereldoorlog. Echter, na stevige politieke druk van de Amerikanen, besloot de Nederlandse regering toch om troepen te sturen. Er werden zes marineschepen gestuurd. En hebben 3417 Nederlandse soldaten in Korea gediend. Deze soldaten hebben als bataljon gevochten en waren ingedeeld bij het 38e regiment van de 2e Amerikaanse infanteriedivisie. Omdat veel van de Nederlandse soldaten bij het Koninklijke Nederlands Indische Leger hadden gevochten, waren ze goed getraind in het voeren van guerrillagevechten. Deze soldaten, oorspronkelijk van het Nederlandse regiment Van Heutz, wisten hun ervaringen goed te gebruiken in Korea. Vanaf 1951 hebben de Nederlandse soldaten aan alle gevechten van de 2e Amerikaanse infanteriedivisie meegedaan. Tot grote tevredenheid van de Amerikanen, die toestonden dat het regiment Van Heutz voortaan het ‘indianenhoofd’ (embleem van de 2e infanteriedivisie) mocht dragen als blijk van waardering. Toch betaalden de Nederlanders ook een flinke prijs, namelijk: 120 man zijn omgekomen, waaronder kolonel Den Ouden, en 3 vermisten en 381 gewonden.

De Koreaanse oorlog staat ook bekend als de ‘vergeten oorlog’. De Nederlanders gingen tegen wil en dank. De Nederlandse soldaten die er heengingen waren vrijwilligers die om een veelheid aan motieven zich hadden aangemeld. Zij bleken onvoldoende voorbereid op de harde strijd die hun stond te wachten. Bij hun terugkeer bleek hoe weinig aandacht hun inspanningen hadden bij het Nederlandse publiek. Die waren druk met de wederopbouw van Nederland en maakten zich niet druk om Korea. Ondanks waardering door eigen militairen en Prins Bernhard viel het niet mee, voor de Koreagangers, om zich weer een plekje in de maatschappij te verwerven. Nazorg voor oorlogsveteranen was er nagenoeg niet en moest nog uitgevonden worden. Veel Koreaveteranen voelden zich in de steek gelaten en voelden zich ook niet meer thuis in Nederland. Dit maakte dat deze oorlog snel werd vergeten. Echter niet door de mannen die er in gevochten hadden. Gelukkig is er voor deze oorlog in de laatste decennia een toenemende aandacht gekomen en krijgen de verhalen van deze mannen de ruimte. Ook hebben de nodige prominente historici goede boeken over de Koreaanse oorlog geschreven. Een belangrijke opsteker is de aandacht en het respect van de Zuid-Koreanen voor onze veteranen. Zij kunnen op een warme ontvangst rekenen met passend respect. Inmiddels erkent de Nederlandse overheid ook het respect dat deze mannen moeten krijgen.

Hieronder informatie over het verhaal van de Nederlandse veteranen die in de Koreaoorlog hebben gevochten.

Boeken

De Bloedigste Oorlog, Auteur: Robert Stiphout

 • Nederlands
 • 252 pagina’s
 • Atlas-Contact
 • april 2009

Wij liepen naast de vijand, Auteur: Frans van Dreumel

 • Nederlands
 • 319 pagina’s
 • Elikser B.V. Uitgeverij
 • maart 2011

Een bollenboer in de Koreaanse oorlog, Auteur: Sjaak Vlaming

 • Nederlands
 • 218 pagina’s
 • Uitgeverij Aspekt B.V.
 • januari 2013

Vechten, verbeelden en verwerken, Auteurs:J.Schoeman, Martin Elands.

 • Nederlands
 • 102 pagina’s
 • Uitgeverij Boom
 • juni 2001