Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Eco / Sociale zekerheid en arbeidsmarkt / Rol van vrouwen

Rol van vrouwen

Zuid Korea

De boeddhistische monnik Iryeon schreef : “Samguk yusa” (herinneringen van de drie Koninkrijken, zie kopje geschiedenis) met daarin een mythe over het ontstaan van de Koreaanse vrouw. Een beer veranderde in de eerste Koreaanse vrouw, nadat zij een moeilijke taak had uitgevoerd voor God. De beer moest 21 dagen leven van ‘bijvoedsel’ en knoflook, zonder de zon te zien. De vrouw trouwde uiteindelijk met Hwanung, de zoon van God en schonk het leven aan Dangun, de voorvader van de Koreaanse bevolking. De mythe probeert een beeld te vormen van de meest karakteristieke eigenschappen van Koreaanse vrouwen: vastberadenheid en geduld.

In de eerste eeuw BC speelde een heldin met de naam Soseono een belangrijke rol bij de opriching van de Goguryeo en Baekje Koninkrijken. In de zevende eeuw slaagde koningin Seondeok van Silla erin een aantal grondwaarden voor burgers te krijgen, waaronder bescherming van de armen en zorgde voor stabiele levensomstandigheden van burgers. Zij liet ook de Cheomseongdae observatiepost bouwen en een pagode van negen etages in de Hwangnyongsa tempel.

In de tiende eeuw stond de koningin aan de zijde van haar man koning Taejo van Goryeo bij zijn beslissingen die gingen over de nationale politiek en het beleid. Sin Saimdang van Joseon, die leefde in de zestiende eeuw, werd gezien als een wijze moeder en een goede vrouw. Je kunt haar portret terugvinden op de bankbiljetten van 50.000,- Won.

Yu Gwan-sun verloor haar leven op 18 jarige leeftijd aan de martelpraktijken van de Japanse politie. In maart 1919 werd zij gearresteerd voor haar onafhankelijkheidsstrijd tegen de Japanse kolonisten. Zij wordt gezien als één van de grootste Koreaanse patriotten.

Bij buitenlandse bezoekers viel het op dat Zuid-Koreaanse vrouwen veel meer aanzien en status hebben dan in de omringende landen van Zuid-Korea.

In 2001 is er een apart ministerie geïnstalleerd dat zich bezighoudt met de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, later werd deze taak uitgebreid met de gelijkheid tussen families.

In 2013 werd Park Geun-hey de eerste vrouwelijke president in de 65-jarige Koreaanse democratische geschiedenis als soevereine staat.