Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Eco / Het Koreaans Economisch Wonder van de Hangang Rivier / Zuid-Korea als wereldmacht

Zuid-Korea als wereldmacht

Zuid Korea

Zuid-Korea wil graag uitgroeien tot een internationale wereldspeler op economisch gebied. Door intensieve hulpprogramma’s vanuit de overheid aan grote ondernemingen is de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf (MKB) achtergebleven. Grote ondernemingen zijn sterk gegroeid door de vele exportprogramma’s, aangestuurd vanuit de overheid. Er bestaat nu een kloof tussen zeer grote bedrijven en het MKB. De overheid ziet dit probleem als uitdaging en probeert de grote ondernemingen te koppelen aan het MBK. Zo kan er een gebalanceerde groei en ontwikkeling plaatsvinden voor alle bedrijven in Zuid-Korea. Tijdens de crisis van 2008 heeft Zuid-Korea dit probleem onder de aandacht proberen te brengen op internationaal niveau.

De commissie aangesteld door de centrale overheid, die zich bezig houdt met gedeelde groei tussen grote bedrijven en MBK, lanceerde in 2010 een visie met een plan van aanpak om de conflicten tussen grote bedrijven en het MBK op te lossen. De commissie moet zorgdragen voor een vruchtbare bodem waar gedeelde groei en ontwikkeling van grote bedrijven en MBK onderwerp van gesprek is. Zij stellen indexcijfers vast voor groeiprognoses van grote bedrijven in samenwerking met MBK en zullen deze monitoren. De commissie zal ook op zoek gaan naar sectoren die geschikt zijn voor het MBK om deze zo verder te ontwikkelen. Daarnaast moet de commissie zorgdragen voor het oplossen van conflicten tussen grote bedrijven en MBK op basis van sociale overeenstemming.

De G20 top werd in 2010 gehouden in Seoul. Hetzelfde thema, zoals hierboven beschreven, stond op de agenda van de bijeenkomst. Daarnaast hebben de opkomende markten (BRIC, Aziatsiche Tijgers) er op aangedrongen meer zeggenschap te krijgen bij de G7 (de zeven grootste industriële grootmachten) en zo bij te dragen aan internationale economische discussies. Tijdens de economische crisis van 2008 werd duidelijk dat een mondiale crisis te groot werd voor de invloed van de G7. Het internationale financiële systeem was niet klaar voor de effecten van een mondiale crisis, omdat de opkomende markten ontzettend waren gegroeid in de afgelopen 30 jaar. Zij hebben over het algemeen financiële middelen en zijn gebaat bij een rustige economische orde, maar mogen niet meepraten.

Onder voorzitterschap van Zuid-Korea werden een aantal belangrijke afspraken op de G20 top gemaakt.

  • 20 onderwerpen werden aangenomen in de Seoul Leaders Declaration. In deze onderwerpen werden 74 items aangenomen;
  • Seoul Development Concensus voor gedeelde groei tussen groot- bedrijf en MBK;
  • Meerjarenplan voor alle leden van de G20;
  • Anti-corruptie actieplan;
  • De rol van opkomende economieën, zodat valuta-oorlogen tussen landen tot het verleden behoren;
  • Het IMF herstructureren, het beleid van het IMF is nu alleen gericht op geïndustrialiseerde landen en niet op opkomende economieën;

Dankzij het succes van de G20 top in Seoul heeft Zuid-Korea zich op de internationale financiële en economische kaart gezet als wereldspeler van formaat.

Meer informatie over de Seoul G20 top van 2010 vind je hier