Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Eco / Het Koreaans Economisch Wonder van de Hangang Rivier / Sociale Markteconomie

Sociale Markteconomie

Zuid Korea

Je zou kunnen zeggen dat de economische orde in de tijd van Park Chung-hee een sociale markteconomie was. De overheid bepaalde de thema’s van de economische groei, ontwikkeling en innovatie doormiddel van vijfjarenplannen. Zij stelde financiële middelen beschikbaar en werkte samen met het bedrijfsleven de plannen verder uit. De overheid beschermde de nieuwe industrieën doormiddel van subsidies op bijvoorbeeld export. Importtarieven beschermden nieuwe binnenlandse bedrijven voor producten uit het buitenland. Op deze manier konden de bedrijven rekenen op een binnenlandse vraag en werd de export van Zuid-Koreaanse producten aantrekkelijker voor het buitenland. De economische motor ging dus produceren voor de binnenlandse en buitenlandse vraag. De werkgelegenheid groeide in deze tijd sterk. De baancreatie zorgde ervoor dat Zuid-Koreanen meer inkomen kregen en dit inkomen ook gingen besteden aan producten die werden geproduceerd door haar binnenlandse bedrijven. Het gemiddeld inkomen van het hoofd van de bevolking steeg van $225 in 1970 tot $ 26.205 in 2013! Dus in krap veertig tijd is dit inkomenongeveer een factor 116 gegroeid.