Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Eco / Het Koreaans Economisch Wonder van de Hangang Rivier / Ruimte voor buitenlandse investeringen

Ruimte voor buitenlandse investeringen

Zuid Korea

Zuid-Korea probeert ook FDI’s te sluiten met andere landen. Een FDI (Foreign Direct Investment) betekent dat directe buitenlandse investeringen vallen onder de wet “Foreign Investment Promotion act”. In Zuid-Korea betekent dit dat buitenlandse bedrijven kunnen investeren in binnenlandse Zuid-Koreaanse bedrijven door 10% van het aandelenkapitaal (financieel vermogen) te kopen voor tenminste 100 miljoen Won (€ 80.000,-) of dat een buitenlandse moedermaatschappij (holding) een langetermijnfinanciering (tenminste vijf jaar) verstrekt aan een Koreaans bedrijf.

Met “De Foreign Investment Promotion Act” garandeert de Zuid-Koreaanse overheid de opbrengsten voor de buitenlandse investeerders en verstrekt het de buitenlandse bedrijven een aantal voordelen. Zoals belastingvoordelen, subsidies en minder zware vestigingseisen om bedrijven op te zetten in Zuid-Korea. Buitenlandse investeerders mogen opbrengsten uit Zuid-Korea verplaatsen naar het land van herkomst, zolang er creatie is van werkgelegenheid voor de binnenlandse markt.

Buitenlandse bedrijven krijgen ondersteuning van de centrale en lokale overheid als het buitenlands bedrijf zich wil vestigen in Zuid-Korea. Zij krijgen hulp bij vestigingseisen, het zoeken van terreinen en benodigde stukken grond. Zo krijgen buitenlandse bedrijven ruimte om  fabrieken, onderzoeksfaciliteiten met behulp van leningen door de overheid, pachtcontracten en leasecontracten op te zetten. Daarnaast zorgt de overheid voor de installatie van het elektriciteitsnetwerk, communicatie en logistiek netwerk (infrastructuur). Bedrijven kunnen vragen aan de lokale en centrale overheid om de grond voor een periode van 20 jaar te gebruiken met ondersteuning van de financiering van dezelfde lokale en centrale overheid.

De hoogte van de subsidiebedragen die bedrijven kunnen ontvangen hangt af van het aantal binnenlandse werknemers dat een baan krijgt en de mogelijkheid van het buitenlandse bedrijf om technologische vernieuwingen te kunnen doorvoeren binnen de regio. Daarnaast moet het bedrijf voldoen aan werkgelegenheidseisen, een aantal gegarandeerde arbeidsplaatsen voor binnenlandse werknemers op de lange termijn voor de regio waarin zij zich vestigt.

Na de Aziëcrisis (valutacrisis van 1998) groeide het aantal FDI’s zeer snel. Deze trend zet zich tot op de dag van vandaag door. Dit door de ruime mogelijkheden aangeboden door de Zuid-Koreaanse overheid en verleende onderpanden. In het derde kwartaal van 2014 bedroeg FDI ongeveer $14,82 miljard. Dit is meer dan de jaren daarvoor (zie figuur).

De overheid blijft het systeem verbeteren om nog meer buitenlandse investeerders aan te trekken. In oktober 2010 heeft de overheid de eisen voor subsidies voor buitenlandse investeerders verlaagd en zijn er ruimere mogelijkheden gekomen voor buitenlandse bedrijven om zich te vestigen in Zuid-Korea. Zij kunnen biedingen doen om in aanmerking te komen voor terreinen en stukken grond.  In 2014 is de Enforcement Decree and the Enforcement Rules of the Foreign investment Promotion Act aangepast. Hoofdkantoren en Research & Development afdelingen van buitenlandse bedrijven die zich vestigen in Zuid-Korea kunnen rekenen op belastingkortingen, belastinguitzonderingen en veelvuldige subsidies.

Zuid-Korea nodigt ook nieuwe ontwikkelde landen uit, uit onder andere het Midden Oosten, zoals China, met overschotten op de betalingsbalans om te investeren in de dienstensector met hoge toegevoegde waarde van Zuid-Korea. Zo is er in mei 2010 een apart bureau geopend waar binnenlandse en buitenlandse bedrijven in contact kunnen komen met China.

Naast al deze activiteiten heeft Zuid-Korea verschillende ambassadeurs gestuurd naar verschillende ontwikkelde landen die moeten fungeren als PR-functionarissen die op zoek gaan naar meer mogelijkheden van FDI’s in het land waar de ambassadeur gestationeerd is.