Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Eco / Het Koreaans Economisch Wonder van de Hangang Rivier / Logistieke spil in Azië

Logistieke spil in Azië

Zuid Korea

Zuid-Korea bereidt zich voor op een periode van groei, waarbij de gecombineerde import- en exportvolumes zullen stijgen naar $2.000 miljard. Als je dit wilt bereiken dan zul je ook moeten investeren in logistiek om al deze goederen getransporteerd te krijgen over de hele wereld. Zuid Korea wil om deze reden een belangrijke logistieke ader worden in het transport voor Noordoost-Azië.

Korea investeert in efficiënt vrachtvervoer door vergaande automatisering en mechanisering van goederenverwerking voor zowel, invoer, doorvoer en uitvoer van goederen. Door deze investeringen hoopt zij haar concurrentiepositie te verbeteren, zodat zij inderdaad een grote rol kan spelen in de logistiek van Azië. Het land verbetert haar logistieke netwerk en de daarbij behorende faciliteiten. Enorme industriële complexen worden gebouwd in de buurt van vliegvelden. Het land heeft momenteel een derde plaats als je het hebt over het vervoer door de lucht in tonnage van goederen zoals beschreven door de ICAO. Het vliegveld Incheon is het op één na grootste vliegveld van de wereld als we spreken over de capaciteit die dit vliegveld op het gebied van goederenvervoer kan verwerken.

Vrachtvervoer heeft een hoge toegevoegde waarde. 25 Procent van de totale kosten van vrachtvervoer komt voor rekening van Air Cargo, hoewel het maar 0,2 % – 0,3% uitmaakt in alle vormen van transport in termen van gewicht. Zuid-Korea heeft de cargoterminal van Incheon Airport vergroot. Daarnaast traint het jonge getalenteerde mensen om hun steentje bij te dragen in het logistieke spel van Air Cargo.

Het systeem, waarmee nu alle goederen worden verwerkt, krijgt een update. Daarvoor worden de nieuwste ICT-toepassingen gebruikt. Zo kan je met een druk op de knop bij het vliegveld van Incheon straks zien met behulp van track-trace waar alle goederen heengaan, waar goederen vandaan komen, wie de leverancier is etc. Door gebruik van efficiëntere software en managementinformatiesystemen is de verwachting dat het vliegveld zal groeien van 2,72 miljoen ton overslag in 2010 naar 3,5 miljoen ton overslag in 2015.

De Aviation Consultants (ACI) hebben het vliegveld van Incheon al negen jaren achter elkaar op de eerste positie geplaatst van alle 1.700 vliegvelden over de wereld op het gebied van functionaliteit en kwaliteit van de goederenverwerking. Het vliegveld werd de eerste die een plaatsje kreeg in de internationale Hall of Fame opgesteld door Aviation Council.

Zie voor meer informatie over luchtvervoer:

Aangezien Zuid-Korea een schiereiland is, beschikt het ook over een groot aantal havens waaronder Busan, Incheon, Pyeongtaek, Gwangyang, Ulsan, Pohang en Donghae. Het volume van getransporteerde goederen via deze havens bedroeg in 2013 135.896 miljoen ton. De havens hebben een aantal jaren al een gestage groei van ongeveer 1,5% per jaar. In deze groeiende vrachtverwerking zijn ongeveer 23,47 miljoen TEU op doorvoer (The twenty-foot equivalent) oftewel zeecontainers met de standaard maat van 6,10 meter lang, 2,44m breed en 2,59m hoog. Een container van 40-voet lang geldt als 2 TEU. Het externe volume van 1 TEU is 38,51 kubieke meter. De overslag bedroeg 9,32 miljoen TEU. Een groeipercentage van 4,1% per jaar doorvoer en een groeipercentage van overslag van 9,7% laat zien dat Zuid-Korea een steeds grotere rol krijgt in het logistieke proces van vrachtvervoer in Noordoost-Azië.