Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Eco / Het Koreaans Economisch Wonder van de Hangang Rivier / Economische orde

Economische orde

Zuid Korea

De grondwet van Zuid-Korea stelt: “Eigendomsrechten zijn voor elke burger gegarandeerd”. Met andere woorden: de economische orde van Zuid-Korea is het vrijemarktsysteem. Dit systeem houdt in dat alle productiemiddelen in eigendom zijn van privépersonen. De overheid beschermt de rechten van privépersonen doormiddel van wetgeving. De wetgever respecteert het recht van de individuele personen en ondernemingen om economische activiteiten te ontplooien en ook de daarmee behaalde winst, zoals ook de eigendomsrechten beschermd zijn door de wetgever.

De vrije markt zoals wij die in Amerika kennen, waarbij alles wordt bepaald door het geheel van vraag en aanbod met minimale bemoeienis van de overheid is niet het systeem in Zuid-Korea. Je kunt spreken van een gemengde economie, net zoals die van Nederland. De overheid zorgt voor wetgeving, bescherming van privépersonen, bedrijven en stelt duidelijke kaders waarbinnen economische groei en ontwikkeling bewerkstelligd kunnen worden.

Zie het voor je als een groot voetbalveld met twee teams die gaan uitmaken welk team de beste is en de wedstrijd wint. De spelregels zijn voor alle spelers van de teams bekend. Zij verplichten zich om zich te houden aan de spelregels en worden daarop tijdens het spel gecontroleerd door de scheidsrechter. De scheidsrechter kun je zien als de ‘overheid’. In samenspraak met andere leden van de voetbalbond (economische- en politieke actoren) worden bindende afspraken gemaakt, waar ieder lid van de voetbalbond zich aan moet houden. Een speler (lid van de voetbalbond) die zich niet houdt aan de afgesproken spelregels loopt het risico op een straf (rechtspraak), uitgedeeld door de scheidsrechter (overheid) op basis van de afgesproken spelregels (wetgeving). Met de speltactieken van de beide teams zal de scheidsrechter zich niet bemoeien. Zij mogen zelf bepalen, binnen de kaders van de spelregels, hoe zij proberen te winnen(vrije markt). Misbruik van de spelregels en vals spelen wordt bestraft.  Denk maar aan de nieuwsitems op de tv over de FIFA.