Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Eco / Economische ontwikkeling in vogelvlucht / Jaren 70

Jaren 70

Zuid Korea

De industrie begon zich op nieuwe terreinen te begeven. In 1973 vond de staatsgeleide introductie van de zware petrochemische industrie plaats. In een volgende fase kwamen daar allerlei producten bij, zoals elektronica en scheepsbouw.

De groeistrategie van de economie bleef gericht op de export van industrieproducten die zich verder ontwikkelde. In het begin van de jaren zestig bestond ongeveer zestig procent van de export uit industrieproducten (veel textiel). In 1980 was dit al negentig procent. Zuid-Korea volgde in principe dezelfde industrialiseringsstrategie als Japan en Taiwan hebben gedaan. Eigen goederen moesten eerst buitenlandse goederen van de binnenlandse markt duwen. Eigen goederen werden vervolgens geëxporteerd naar buurlanden en vervolgens steeds verder de wijde wereld in. Deze strategie werkt alleen maar als je concurrentiekracht steeds hoger wordt en de kwaliteit van je producten steeds beter wordt. Denk maar aan de marketingslogan van Kia “Waar zeven jaar garantie de standaard is”).

De gekozen groeistrategie van Zuid-Korea bleek te werken, net zoals dit voor Taiwan en Japan effectief is gebleken. De methode is dus blijkbaar effectief als er sprake is van technologische achterstand, het ontbreken van natuurlijke hulpbronnen, maar een groot aantal goedkope arbeidskrachten die staan te popelen om te werken. De keerzijde van deze medaille is echter dat als jij je gaat richten op export, je niet kan ontkomen aan buitenlandse concurrentie. Je zult dus steeds moeten innoveren om de productie zo efficiënt mogelijk te organiseren.

De grote bedrijven van Zuid-Korea laten min of meer de ontwikkelingen zien van de beklimming op de industriële ladder. Neem Samsung, opgericht in 1937 aan het einde van de koloniale periode onder Japan. Begonnen als producent van vis, groente en fruit. In de jaren vijftig kwam daar suikerraffinage en textiel bij. In de jaren tachtig begon Samsung met consumentenelektronica. Het bedrijf is uitgegroeid tot de grootste van Zuid Korea met een sterke internationale positie. Andere bedrijven zijn Hyuandi, LG, Kia, Daewoo.

De Seamaul beweging

Deze beweging staat ook bekend als de nieuwe communautaire Beweging, New Village Movment en was een politiek initiatief op 22 april 1970 van preseident Park Chung-hee. om het platteland te moderniseren. Het idee is gebaseerd op de Koreaanse traditionele communalisme genaamd Hyangyak (향약) en Doorae (두레), waarin regels voor geleverde zelfbestuur en samenwerking in traditionele gemeenschappen staat beschreven. De beweging probeert in eerste instantie het verschil inlevenstandaard tussen plattelandsdropen en stedelijke centra te verkleinen. Zelfhulp en samenwerking waren slogans om de gemeenschap aan te moedigen om deel te nemen aan het ontwikkelingsproces. De vroege fase van de beweging is vooral gericht op het bevorderen van de leefomstandigheden en -omgevinf, terwijl latere projecten vooral zijn gericht op het verbteren van de rurale infrastructuur en het vergroten van het gemeenschappelijk inkomen.

De beweging bevorde zelfhulp en samenwerking tussen mensen in de eerste fase. De overheid voorzag de bevolking van bouwmaterialen, grondstoffen. Als de bevolking succesvol was in het gebruik van de middelen die de overheid hen gaf, werden meer middelen door de overheid beschikbaar gesteld. De communautaire beweging deed veel om de infrastructuur, zoals het bouwen van bruggen, irrigatiesystemen en huizen en algemene landelijke ontwikkeling. Door het succes van deze beweging op het platteland groeide het uit tot een landelijke moderniseringsbeweging.

De bewering werkte tot midden jaren 80 uitstekend. Echter door het snelle industralisatie proces van Korea bleek de beweging met haar centraal geleide organisatie minder effectief.

Basistappen Saemaul beweging

Stap 1: Basis Arrangementen

 • Drie regelingen voor de start: People, startkapitaal, basisbeginselen
 • Het vormen van een kerngroep 1: Leiders
 • Het vormen van een kerngroep 2: Werkgroepen
 • Het vormen van een kerngroep 3: Het toepassen van de principes van bestaande organisaties
 • Het vormen van een kerngroep 4: Sectorale organisaties
 • Het verhogen van Seed Money 1: Door steekproef samenwerkingsprojecten
 • Het verhogen van Seed Geld 2: Met de coöperatie werken

Stap 2: Werking van het Project

 • Beginselen en normen voor de selectie van de projecten
 • Het plannen van een project
 • Overtuigen dorpelingen 1 – een model om dorpelingen instellen
 • Overtuigen dorpelingen 2 – het stimuleren van ‘je kunt doen’ spirit
 • Het verzamelen van consensus 1- Small groepsbijeenkomsten
 • Het verzamelen van consensus 2- Algemene Vergadering van dorpelingen
 • Laat iedereen een hun rol te spelen
 • Voorbereiden en het beheer van het openbaar domein
 • Vaststelling van het lokale centrum Saemaul Movement
 • Het stimuleren van ‘wij zijn de one’ spirit
 • Samenwerken met andere gemeenschappen en de overheid

Stap 3: Main Stage van het Project

 • Project 1 voor verbetering leefomgeving: Verbetering van de huizen
 • Project 2 voor verbetering leefomgeving: Het wegwerken van ongemakken in het dorp
 • Project 3 voor verbetering leefomgeving: Het creëren van een omgeving voor het verhogen van de inkomsten
 • Proecjt 1 voor de toename op jaarbasis: Het verwijderen van de obstakels
 • Project 2 voor de toename op jaarbasis: Lancering van samenwerkingsprojecten
 • Project 3 voor de toename op jaarbasis: De commercialisatie van dingen om je heen
 • Project 4 voor de toename van het inkomen: Invoering van nieuwe ideeën
 • Project 5 voor de toename op jaarbasis: wijzigen distributiesysteem
 • Project 6 voor verhoging van het inkomen: Het bedienen van een fabriek
 • Consolidatie van gemeenschap 1:Verbetering van moraal en communalisme
 • Consolidatie van gemeenschap 2: Het bieden van een cultureel centrum en andere voorzieningen
 • Consolidatie van de gemeenschap 3: Oprichting van een credit union