Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Eco / Economische ontwikkeling in vogelvlucht / Jaren 40 en 50

Jaren 40 en 50

Zuid Korea

Syngman Rhee, de eerste president (15 augustus 1948) van Zuid-Korea was in de Tweede Wereldoorlog al actief betrokken bij het politiek bestuur van Korea. Hij heeft zijn opleiding afgerond in Amerika. Na de Tweede Wereldoorlog had hij als president de kans de modernisering van Zuid-Korea te stimuleren. Hij liet het echter afweten, mede door gebrek aan visie en ervaring van zijn ministerraad. Het enige waar zijn regering een duidelijke mening over had, was dat de Amerikaanse hulp zo omvangrijk mogelijk moest worden. In deze tijd financierden de Amerikanen een aanzienlijk deel van de Zuid-Koreaanse begroting, waar zij tot midden jaren zestig mee door zouden gaan. De ontwikkelingshulp van de Amerikanen was voor de regering belangrijker dan het vergroten van de investeringen of de productie. De ontwikkelingshulp van de Amerikanen was erop gericht geld en middelen ter beschikking te stellen die op de Amerikaanse markt konden worden ingekocht (eigenlijk net zoals het Marshallplan voor Europa). Amerikanen verstrekten deze hulp aan Zuid-Korea, zodat zij een buffer konden vormen tussen de westerse economieën en de veronderstelde dreiging van het communisme.

De regering in Seoul had geen duidelijke economische doelen en er was ook geen sprake van een economische opleving. Pas aan het einde van de jaren vijftig, toen exporteren een grotere plaats kreeg in het economisch beleid ten koste van importsubstitutie, werd een bescheiden groei gerealiseerd.

In 1960 werd Syngman Rhee opnieuw gekozen tot president. De overwinning die hij behaalde werd echter algemeen aangevochten. Studenten gingen de straat op en eisten zijn aftreden. Na ware veldslagen tussen demonstranten en politie koos Syngman Rhee eieren voor zijn geld en vertrok naar Hawaï. Hij liet een instabiel land achter, waar politici verdeeld over fracties elkaar het licht in de ogen niet gunden en studenten het openbare leven bleven verstoren.