Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Eco / Economische ontwikkeling in vogelvlucht / Inleiding

Inleiding

Zuid Korea

Bij de economische ontwikkeling ontkomen wij niet aan een korte introductie over de maatschappelijke en sociale ontwikkelingen van Zuid-Korea. Daarbij zullen wij ook kort de geschiedenis en de aardrijkskundige onderwerpen benoemen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij jullie graag naar andere elementen op de site. De economische ontwikkeling van een moderne maatschappij draait in het kort om Woning (eigendomsrechten), Werk (arbeidsmarkt) en Vrouw (arbeidsparticipatie).Dit alles in het kader om te groeien naar een vrije markt, waarbij het recht van individuen en bedrijven om vrije economische handelingen te doen ten gunste van zichzelf, gesteund door een overheid die zorgdraagt voor eigendomsrechten. Op dit gedeelte van de site proberen wij een beschrijving te geven van het economisch wonder dat Zuid-Korea is.