Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Eco / Economische ontwikkeling in vogelvlucht / Geschiedenis economische ontwikkeling

Geschiedenis economische ontwikkeling

Zuid Korea

In 1876 tijdens de Choson Dysnastie werd het nationale isolatiebeleid opgegeven voor een open-deur-beleid. Volgens algemene opvattingen wodt Korea’s introductie op het internationale markt systeem van het kapitalisme gedateerd sinds het Kangwa Verdrag met Japan in dat zelfde jaar. Korea stelde dus in die tijd al haar economie open voor het buitenland!

Wij beginnen de economische ontwikkeling vanaf 1910, toen de Japanners Korea op illigale wijze hebben geannexceerd.  Vanaf dat moment was Korea geen soevereine staat meer en stond het geheel onder gezag van Japan.

Tijdens de koloniale periode kwam een aanzienlijk deel van de landbouwgrond in handen van Japanse grootgrondbezitters. Zij hebben vanaf de jaren twintig verschillende verbeteringen doorgevoerd ten aanzien van irrigatie en waterbeheersing. Ook werd door onderzoek en uitbreiding van de landbouwgrond de voedselproductie verhoogd. De nederlaag van Japan in de Tweede Wereldoorlog had de positie van de Japanse grootgrondbezitters onhoudbaar gemaakt. Na de oorlog en voor de Koreaanse Oorlog (1950-1953) werden de Japanners onteigend door de Amerikanen. Landbouwgrond werd verdeeld onder Koreaanse boeren die toch al op het land werkten. Hiermee werd voorkomen dat landloze landarbeiders massaal naar de steden vertrokken voor werk. In plaats daarvan ontstonden goede voorwaarden voor een evenwichtige arbeidsintensieve ontwikkeling van het platteland. Deze ontwikkeling lijkt erg veel op de economische ontwikkelingen van Taiwan. In Korea is dit echter verlopen zonder de sociale en politieke strijd die daar wel heeft plaatsgevonden. Dit komt omdat de Koreaanse politiek geen noemenswaardige banden had met de grootgrondbezitters (Japanners). De evenwichtige eigendomsverhoudingen gingen naar de lokale boeren.