Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Aard / Verstedelijking / Urbanisatie en de ontwikkeling

Urbanisatie en de ontwikkeling

Zuid Korea

Toen Japan in 1910 Korea bezette, werd de moderne technologie geïntroduceerd die leidde tot de koloniale exploitatie van hulpbronnen. Spoorwegen werden gebouwd om grondstoffen en landbouwproducten naar Japan te vervoeren. Zuid-Korea werd de leverancier van rijst aan Japan en op de Koreaanse markt werden industrieproducten uit Japan verkocht. Hiervoor werden vooral langs de zuid- en zuidwestkust steden gebouwd om de goederen naar Japan te kunnen vervoeren.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het noorden van Korea vooral industrieel en het zuiden agrarisch. Na de Koreaanse oorlog werd het grootste gedeelte van de natie vernietigd en ontstond de verdeling van het schiereiland in Noord-Korea en Zuid-Korea. De industrialisatie in Zuid-Korea begon in de jaren zestig. Door deze industrialisatie kwam de urbanisatie op gang. De bevolking in de steden groeide snel. Rond 1930 was de urbanisatiegraad van Zuid-Korea minder dan 5%. Door de industrialisatie nam de urbanisatiegraad snel toe. In 2005 was de urbanisatiegraad meer dan 90%.

Ook de functies van de steden zijn toegenomen. Naast de industrie hebben de steden zich ook zeer sterk ontwikkeld in de voorzieningen die ze aanbieden. Bijvoorbeeld Seoul is bekend vanwege zijn goede winkelmogelijkheden en vele plastische chirurgen.

 

kalender005

Van oudsher was er in Korea een sterk hiërarchisch stedelijk systeem. Seoul was een echte primate-city en alle andere steden waren hieraan gekoppeld. Door de snelle industrialisatie is hieraan een einde gekomen. Veel traditionele steden zijn qua functie veranderd en veel vroeger minder belangrijke plaatsen zijn vanwege een betere ligging prominenter geworden. O.a. door toename van het autogebruik zijn ook veel voorzieningen in vroegere regionale centra verschoven of verdwenen. De grotere stad met nog betere voorzieningen is immers beter bereikbaar geworden.

Maar door de betere verbindingen heeft bijvoorbeeld een stad als Seoul ook te maken gehad met krimp. Veel inwoners trokken naar de omliggende kleinere steden en zo ontstond een grote metropool met Seoul en vele satellietsteden.

Door de toename van de welvaart heeft ook Zuid-Korea te maken met sociale ongelijkheid. Het waren in eerste instantie de rijkeren die het zich konden veroorloven om de centrale stad te verlaten om zich te vestigen in de omliggende satallietsteden. Door renovatie is de oude binnenstad weer interessant geworden voor de welvarende inwoners en worden de inwoners met lage inkomsten verdreven.

korea023