Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Aard / Toerisme / Trends in recreatie en toerisme

Trends in recreatie en toerisme

Zuid Korea

Het aantal overzeese reizen is de afgelopen decennia gigantisch gestegen. Door de problemen met buurland Noord-Korea is een Koreaan voor een buitenlandse reis altijd aangewezen op een vliegtuig of soms de boot. Door de groei in de economie zijn hier meer mogelijkheden voor ontstaan. In 1989 waren er nog 1 miljoen internationale vluchten. In 2002 5 miljoen en in 2007 al 13 miljoen. De reden hiervoor is ten eerste de werkweek die korter is geworden, maar ook de vele gezinnen met 1 kind.

Daarnaast is er een verandering gaande onder de senioren. De vergrijzende samenleving wil steeds meer tijd vrij maken voor recreatie en toerisme. Deze groep mensen heeft andere verlangens qua recreatie en toerisme en die worden steeds meer ingevuld.

Door de toename van het internetgebruik zijn mensen steeds beter in staat om zelf een trip te plannen en voor te bereiden.

Er zijn enkele verwachtingen voor de toekomst op het gebied van recreatie en toerisme. Dit zijn:

  • Er zal meer vraag komen naar futuristische toerismeproducten. De IT neemt in Zuid-Korea een grote rol in en dit zal ook zijn stempel gaan drukken op de recreatie en het toerisme.
  • Er zal een toename zijn in medisch-, gebeurtenis- en sporttoerisme. Om een voorbeeld te noemen: het aantal Chinesen en ┬áJapanners dat jaarlijks naar Seoul komt voor een kosmetische ingreep is enorm.
  • Er zal meer vraag zijn naar sociale recreatie. Door de kleine gezinnen en vaak hoge werkdruk zal men in de vrije tijd meer aandacht willen besteden aan sociale recreatieactiviteiten.