Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Aard / Toerisme / Redenen van de toename in recreatie en toerisme

Redenen van de toename in recreatie en toerisme

Zuid Korea

In 1982 werd de avondklok, die nog bestond sinds de bezetting van Korea door Japan, afgeschaft. Dit hield in dat men ’s avonds en in het weekend meer de gelegenheid had om de tijd op een andere manier in te delen. Vervolgens kwam er ook een enorme toename van de verspreiding van internet, kabel en satelliet. Specifiek is Korea op het gebied van de informatietechnologie sterk vooruit gegaan, wat zijn weerslag heeft op de vrijetijdsbesteding van de gemiddelde Koreaan.

Sinds Korea, in 1998, overgestapt is op een 5-daagse (40-uur) werkweek is het aantal mensen dat kan deelnemen aan toerisme en recreatie sterk toegenomen.

Korea werd zelf een interessanter land sinds de Aziatische Spelen in 1986 en de Olympische Spelen van 1988 en toen in 1989 ook de overzeese reisbeperkingen werden opgeheven, kon de gemiddelde Koreaan volop deelnemen aan het internationale toerisme. Bijvoorbeeld het backpacken werd onder studenten enorm populair.

Het tempo van deze expansie werd versneld door de vooruitgang in globalisering en de ontwikkeling van internet en de toename van de vervoersmogelijkheden.

De uitbreiding van de toeristische sector is mede tot stand gekomen door de overheid die een nationaalparksysteem startte en de uitbreiding van commerciële recreatievoorzieningen(bijv. 24uurs winkels), het aanwijzen van speciale toeristische gebieden en het starten van culturele toeristische festivals.

Maar de belangrijkste factor is wel dat het besteedbaar inkomen per gezin gestegen is. Door de economische groei zijn de lonen gestegen. Maar ook het aantal mensen per gezin is sterk afgenomen. Daarbij is de gemiddelde leeftijd sterk toegenomen, waardoor de vergrijzende samenleving ook een grote bijdrage levert aan alle toeristische bestedingen.