Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Aard / Het landschap / Kusten

Kusten

Zuid Korea

De kust is het gebied tussen de zee en het land. De morfologie(vorm) is beïnvloed door de kenmerken van zowel zee en land. De westkust en de zuidkust van het Koreaanse schiereiland vertonen een sterk ingesprongen kustlijn met landtongen, baaien en eilanden. Vooral de grenszone van deze kust, de zogenaamde zuidwestkust, staat bekend als een soort Ria kust(een in zee uitmondend rivierdal).

Een belangrijke kustvormende factor is het grote verschil tussen de getijden. Bij de kust van Gyeonggiman, de Asanman en de Cheonsuman is dit zelfs meer dan 8 meter.

Verschillende kusten:

  • Stranden: Stranden zijn gevormd door mariene processen en verdeeld in zandstranden en grindstranden met kiezels. Over het algemeen vormen kleine golven zandstranden en woeste golven grindstranden. De omvangrijke zandstranden zijn vaker te vinden aan de kust van het oosten. De stranden tussen Gangneung en Jumunjin zijn bekend vanwege het prachtige landschap en het materiaal op het strand is meestal grof zand, afkomstig uit graniet. Stranden aan de westkust zijn over het algemeen kleiner in grootte, omdat de kustlijn sterk is ingesprongen met kleine baaien en landtongen. Veel van deze stranden zijn ontwikkeld als recreatiegebied. Het zand op de stranden aan de westkust is meestal fijner dan aan de oostkust.
  • Kustduin: Een kustduin wordt gevormd door Eolische(wind) zandafzetting. Het zand is afkomstig uit Siberië en daar terecht gekomen door de wintermoesson die over de westkust waait. De meeste grote duinen aan de westkust zijn verwoest door het uitgraven van kwartszand voor de productie van glas. Alleen een paar duinen, zoals de Sinduri duinen en de Daecheongdo duinen, zijn behouden. Tegenwoordig beschermt de Koreaanse regering dergelijke duinen en probeert ze het ecosysteem aan de kust te herstellen..
  • Lagunes: Een lagune is een brak meer of een brakke zee, geheel of gedeeltelijk gescheiden van de zee door kustbelemmeringen. Er zijn meerdere lagunes aan de oostkust.
  • Waddengebied: Ook Korea heeft een waddengebied. Dit gebied overstroomt regelmatig tijdens de vloed en wordt dan bedekt met kleisedimenten. De gebieden zijn vooral te vinden aan de west- en zuidkust, zoals bij de Gyeonggiman, de Asanman en de Cheonsuman.
  • Kustterrassen: Een kustterras is een landvorm die zich heeft ontwikkeld door aan de ene kant opheffing van het land en zeespiegeldaling aan de andere kant. Je vindt het vooral aan de oostkust van Gangneung naar Ulsan. De hoogtes variëren tussen de 10 en 40 meter boven de zeespiegel.

kalender004