Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Aard / Het landschap / Een geologische achtergrond

Een geologische achtergrond

Zuid Korea

Over het algemeen behoren de meeste gebieden van het Koreaanse schiereiland in geologische termen tot het oude land. Metamorf gesteente uit het Precambrium, zoals graniet, gneis en kristallijne schist, zijn de meest voorkomende gesteentes, vooral in gebergtes zoals het Gyeonggi- en het Nangnimmassief. De Jura orogenese(gebergtevorming) is belangrijk in de geologische geschiedenis van het Koreaanse schiereiland. Tijdens deze periode van gebergtevorming is de basis gelegd voor de ontwikkeling van de landvorm daarna.

Het meest voorkomende gesteente is graniet. In Noord-Korea is het graniet voornamelijk gevormd tijdens het Trias. In Zuid-Korea voornamelijk tijdens de Jura en het Krijt. Vergeleken met het metamorfe gesteente is het vulkanisch gesteente, zoals basalt, andesiet en ryoliet, veel jonger. Deze zijn voornamelijk gevormd tijdens erupties in het Tertiair en Kwartiair. Deze gesteentes vind je onder andere op het eiland Jeju.

Sedimentair gesteente, zoals zandsteen en kalksteen, bevinden zich voornamelijk in de geologische bekkens, zoals het Pyeongnam-bekken, het bekken van Taebaeksan en het Gyeongsang-bekken. In de eerste twee genoemde bekkens vind je vooral sedimentair gesteente uit het Paleozoïcum en het Mesozoïcum. De gesteentes uit het lagere Paleozoïcum bevatten vooral kalksteen dat wordt gebruikt voor de cementindustrie. De bovenste Paleozoïcum en de lagere Mesozoïsche gesteentelagen, zoals kolen, worden gebruikt als energiebron.

 

ak1