Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Aard / De cultuur / Taal

Taal

Zuid Korea

Koning Sejong de Grote wilde dat zijn volk kon lezen en schrijven. Daarom ontwikkelde hij in 1443 het Hangeul. De Koreaanse taal is een fonetisch taalsysteem, net als het Nederlands en het Engels, en het bestaat uit 10 klinkers en 14 medeklinkers.

Maar anders dan in andere fonetische talen wordt een lettergreep door een bepaalde combinatie van klinkers en medeklinkers gevormd. Die vorm is (M)+(K)+(M) of (M)+(K). Deze combinaties vormen een woord. Door deze eigenschap van het Hangeul is het mogelijk alle klanken te noteren.

Hangeul is eenvoudig te leren en daarom is er ook sprake van bijna 100% geletterdheid in Zuid-Korea. De eenvoud van het Hangeul met 10 klinkers en 14 medeklinkers heeft ook het Koreaanse computertijdperk en de IT-industrie geholpen, omdat de letters eenvoudig zijn te printen, te typen en op te slaan.