Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Aard / De cultuur / Confucianisme

Confucianisme

Zuid Korea

Tegelijk met het boeddhisme kwamen ook de ideeën van de Chinees Confucius Korea binnen. Heel lang hebben beide stromingen naast elkaar kunnen bestaan. In de tiende eeuw, toen in Goryeo het boeddhisme de staatsgodsdienst was, werd een academie opgezet waar de studie naar de confucianistische klassieken zeer belangrijk was. Daarnaast moesten alle ambtenaren, net als in het confucianistische China, een examensysteem doorlopen. Het idee hierachter is typisch confucianistisch. Je hebt namelijk kennis nodig van goed bestuur.

Boeddhisme en confucianisme hebben beide een streven naar zelfperfectie, maar het uiteindelijke doel is verschillend. Boeddhisme richt zich op het doorbreken van de treurigheid van het dagelijkse leven en het bereiken van een andere wereld: het Nirvana. Het confucianisme wil juist deze wereld veranderen. Het confucianisme begint bij het individu zelf en zijn familierelaties. Door deze familierelaties uit te breiden omvat het uiteindelijk de gehele samenleving. Dit is ook direct één van de grote verschillen met het boeddhisme. Bij het boeddhisme verlaat men huis en haard en gaat proberen zijn eigen verlichting te bereiken. Voor de confucianist ligt bij huis en haard juist de eerste loyaliteit.