Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Aard / De bevolking / Sterftecijfer

Sterftecijfer

Zuid Korea

Snelle bevolkingsgroei wordt veroorzaakt door een stijgend vruchtbaarheidscijfer en een laag sterftecijfer. Het sterftecijfer daalt wanneer medische en sanitaire voorzieningen en de levensstandaard toenemen.

De afgelopen 50 jaar is het sterftecijfer in Zuid-Korea aanzienlijk gedaald. Het sterftecijfer was rond 1970 ongeveer 7 (per 1000), in de jaren tachtig minder dan 5,5 en in 2005 was dit 5. Deze afname is vooral het gevolg van betere gezondheidszorg en het medische verzekeringssysteem. Er is wel een duidelijk verschil tussen bijvoorbeeld het gebied rondom Seoul en de plattelandsgebieden. Tegenwoordig zijn de belangrijkste doodsoorzaken kanker, hart- en vaatziekten en verkeersongelukken.

De daling van het sterftecijfer heeft gezorgd voor de toename van de gemiddelde levensverwachting in Korea. De gemiddelde levensverwachting was tussen 1955 en 1960 ongeveer 50. Tegenwoordig is dit ongeveer 82,4 jaar, waarbij vrouwen gemiddeld 85,5 jaar oud worden en de mannen 79 jaar. Dit verschil in levensverwachting is langzaam aan het afnemen. Een factor die van belang is voor de stijging van de levensverwachting is de sterke daling van de zuigelingensterfte.

De natuurlijke bevolkingsgroei is het geboortecijfer min het sterftecijfer. Hieronder zie je een kaart van Zuid-Korea waarop je de natuurlijke bevolkingsgroei kunt zien.

korea017