Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Aard / De bevolking / Migratie

Migratie

Zuid Korea

Natuurlijk zijn er in de gehele geschiedenis mensen in Korea gemigreerd. Echter we bespreken hier voornamelijk Zuid-Korea. De geschiedenis van Zuid-Korea startte natuurlijk pas na de Tweede Wereldoorlog. Het aantal mensen dat verhuist in Zuid-Korea is sinds de jaren 60 enorm gegroeid. Tussen 1960 en 1966 migreerden ongeveer 3 miljoen Koreanen(ongeveer 12%). Voor de crisis van eind jaren 90 was het aantal mensen zelfs meer dan 10 miljoen(25%). Na de crisis zat het percentage rond de 20%. Maar vergeleken met andere ontwikkelde landen is dit percentage nog steeds erg hoog. De reden hiervoor ligt in de snelle economische groei die Zuid-Korea heeft meegemaakt. In alle andere ontwikkelde landen heeft dat proces veel langer geduurd. Het zijn vooral mensen in de leeftijd tussen 20 en 40 die zijn gemigreerd. De meeste mensen zijn verhuisd vanwege economische motieven.

De migratiestromen verliepen in eerste instantie van het platteland naar de grote steden, waarbij vooral Seoul en Busan sterk groeiden. In latere jaren zijn veel mensen gaan wonen in de omliggende steden.

Als je naar de buitenlandse migratie kijkt dan valt vooral het grote aantal studenten op dat jaarlijks Zuid-Korea aandoet om te studeren. Zuid-Korea heeft dan ook een actief programma om buitenlandse studenten aan te trekken. Ze willen het huidige aantal van 100.000 studenten per jaar gaan verhogen naar 200.000, waarbij ze vooral mikken op de niet-Chinese markt. Momenteel is het aantal Chinese studenten zeer hoog.

korea021