Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Aard / De bevolking / Leeftijdsopbouw

Leeftijdsopbouw

Zuid Korea

De leeftijdsopbouw in Zuid-Korea is per regio verschillend. Dat kun je ook goed zien op de kaart die je onderaan de tekst ziet. Het is voor de leeftijdsopbouw bepalend of je uit de metropool Seoul komt of uit een plattelandsregio. Voor heel Zuid-Korea geldt dat het aantal ouderen fors aan het toenemen is en dat het aantal jongeren relatief gesproken aan het afnemen is. Net als in veel andere westerse landen is de ontgroening en de vergrijzing in Zuid-Korea duidelijk aanwezig. Als je kijkt naar het demografische transitiemodel zit Zuid-Korea in fase 4, waarin het sterftecijfer al enige jaren laag is en het geboortecijfer inmiddels ook. Veel westerse landen zitten in deze fase. Het grote verschil tussen Zuid-Korea en Nederland is de tijd. Waar Nederland er lang over heeft gedaan om het geboortecijfer naar beneden te krijgen, omdat Nederland heel lang grote gezinnen hielden, is deze fase in Zuid-Korea veel sneller door alle fases van het demografische transitiemodel gegaan. Dit heeft ook te maken met de enorme economische groei die Zuid-Korea sinds het begin van de jaren zestig heeft doorgemaakt. Op de bevolkingsgrafieken onder aan de kaart op deze pagina kun je duidelijk zien dat Zuid-Korea de piramidevorm achter zich heeft gelaten.

Tegenwoordig is een éénouder gezin in Zuid-Korea een hele normale verschijning. Je carriëre is in Zuid-Korea heel belangrijk en veel stellen kiezen er daarom voor om later te trouwen en het aantal kinderen beperkt te houden. Die kinderen zijn dan wel heel erg belangrijk. Zij krijgen alles wat ze willen en ouders doen ook veel om hun kind een zo goed mogelijke opleiding te laten volgen, zodat ook hun kind(eren) een goede kans krijgt in het leven.

Door de ontgroening neemt relatief gezien het aantal ouderen fors toe. Dit heeft veel gevolgen voor de samenleving. Immers de verhouding niet-werkende t.o.v. werkende neemt af, waardoor Zuid-Korea net als Nederland in de toekomst tegen grote problemen aan gaat lopen.

korea026