Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Aard / De bevolking / Bevolkingsgroei

Bevolkingsgroei

Zuid Korea

Korea heeft de afgelopen 50 jaar een dramatische demografische verandering ondergaan. Een geboortebeperkingscampagne via de gezinsplanning begon gelijktijdig met de start van de economische ontwikkeling in 1962. De jaarlijkse bevolkingsgroei van 3% in de jaren 60 daalde naar 1% nu. Deze afname kun je niet alleen toeschrijven aan het beleid, maar ook aan de economische ontwikkeling. Het toenemen van het inkomen en de gemoderniseerde levensstijl hebben geleid tot veranderingen in de culturele waarden, waardoor men minder kinderen ging krijgen. Het geboortecijfer is o.a. gedaald, omdat men vanwege de economische kansen pas later ging trouwen. Hierbij spelen de grote steden zoals Seoul en Incheon wel een andere rol dan veel andere gebieden in Zuid-Korea. In het plaatje hieronder zie je een grafiek waarin de bevolkingsgroei per vijf jaar is uitgezet.

 

korea013